Jelenlegi hely

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

 1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
 2. A könyvtár használata ingyenes.
 3. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.
 4. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
  • Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
  • Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).
 5. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.
 6. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
 7. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni.
 8. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
  • A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
  • A könyvtár hétfőtől–péntekig 11.30–11.50 óráig, illetve 13.00–17.00 óráig, időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.
 9. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

3. számú melléklet