Jelenlegi hely

Induló első osztályaink 2019/2020. tanév

Tisztelt Szülők!

Közeledik az iskolaválasztás ideje. Dönteni kell, hogy ősszel melyik iskolába járjon most még óvodás gyermekük.

A beiratkozás ugyan csak áprilisban történik, de a tájékozódást már most érdemes elkezdeni.

 A 2019-2020-as tanév leendő első osztályai:

1.a osztály - Meixner – módszert alkalmazó oktatás       

 Meixner-módszer sajátosságai

 ·      Maximálisan alkalmazkodik a gyermek egyéni haladási tempójához.

 ·         A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése.

 ·         A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít.

 ·         Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.

A Meixner-módszer alapelvei

·        Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel).

·         A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros).

·         A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzőse.

·         A gondolkodás merevségének elkerülése.

·         Csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz „elfogadva követel”.

 

1.b osztály – Sakkpalota képességfejlesztő programot alkalmazó oktatás

Tanítók: Biczókné Zemplényi Andrea, Pahocsa Lászlóné

A képességfejlesztő sakk haszna abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, vagyis egészében a jövőre készít elő.

 A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a sikeres sakkozás a készségek egész füzérének kedvező változását hozza magával.

 Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulás során! A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.

 

Mindkét osztályban lehetőség nyílik testnevelés órán a labdarúgás alapjainak elsajátítására. A foglalkozásokat a REAC SISE szakedzői tartják.

 Második osztálytól angol illetve német nyelv tanulására van lehetősége tanítványainknak, normál vagy emelt szinten.

Iskolaelőkészítő foglalkozás és nyílt nap:

 

 ·         2019 március 22. 16 órától tavaszváró nyílt nap

       Baranyai Gizella

           mb. intézményvezető