Jelenlegi hely

Tanáraink és kollégáink

Ágotai Ferenc
intézményvez., magyar, történelem
Szabó Imre
 int. vez. h., testnevelés
Árpádné Pletser Júlia
int. vezető. h., tanító, sakk
Ambrusits Beatrix
angol
Bäck Zoltán
matematika, fizika
Bárányosné Csombók Zsófia
magyar, történelem
Biczókné Zemplényi Andrea
tanító, testnevelés
Dániel Orsolya
tanító, számítástechnika
Gémesi Katalin
etika, napközi
Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória
tanító, DÖK támogató
Jakabné Harangi Mária
napközi
Jani Zsoltné
tanító, rajz
Karikó-Tóthné Kintli Zsuzsanna
tanító, testnevelő
Karikó-Tóth Tamás
informatika
Kasperkiewicz Gábor
testnevelés
Kovács Klára
testnevelés
Kundra- Sári Anikó
német
Lajkóné Nagy Anikó
tanító, testnevelés
Mensch Henrik
angol
Nádasiné Dávid Erzsébet
tanító, testnevelés
Pahocsa Lászlóné
tanító, etika, sakk
Pap Lajosné
matematika
Pappné Kárpáti Anna
angol
Pappné Kocsis Mariann
tanító
Schlosser Péterné
tanító, etika, testnevelés
Sipos Imola
tanító, napközis nevelő
Sódor Erika
történelem, napközi
Sörnyeiné Vajda Irén
napközis nevelő
Szatoryné Kalicz Márta
tanító, hon- és népism., dráma ped.
Takácsné Fehér Katalin
magyar, ének
Tóthné Nádori Emese
könyvtáros
Varga-Domokos Mária
földrajz, biológia
Danielisz Ágnes
fejlesztő pedagógus
Lakner Zoltánné
fejlesztő pedagógus
Németh Edina
iskola pszichológus
Paulik László
rendszergazda
Hárskúti Gyöngyvér
pedagógiai asszisztens
Márton Andrea
pedagógiai asszisztens
Ács Melinda
iskolatitkár

Csizmásné Gémes Ildikó
portás
Gárdos Gergely
kertész
Gyuris János Józsefné
technikai dolgozó
Herbszt Alex
technikai dolgozó
Lakatos Bernadett
technikai dolgozó
Szántó Istvánné
portás
Szász Ferencné
technikai dolgozó
Vízner Dávid
gondnok, karbantartó