Jelenlegi hely

Iskolai könyvtár

Szent Korona Általános Iskola


Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje:

1./ A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2./ A könyvtár használata ingyenes.

3./ A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része

csak az olvasóteremben használható.

4./ A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

- Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
- Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).

5./ A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.

6./ A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az
olvasó megállapodása határozza meg.

7./ Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik
példányról gondoskodni.

8./ Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi,
a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

- A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
- A könyvtár hétfőtől–péntekig 11.30–11.50 óráig, illetve 13.00–17.00 óráig, időpontban tart nyitva,
ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatár
a.

9./ A könyvtár a tanítási szünetekben zárva tart.