Szent Korona Általános Iskola

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

májusi programok
05.01
MUNKA ÜNNEPE
05.06. 14.00
Nevelőtestületi értekezlet
05.06. 12:00 - 16:00
Budapesti buszos városnézés angol nyelven
05.07-08.
Alsósoknak a Szent István Filharmonikusok koncertje a Hubay iskolában
05.08. 17:00
Alsós szülői értekezletek
05.09.
Felsős szülői értekezletek
05.13. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
05.14.
OSZTÁLYFÉNYKÉPEZÉS
05.15. 17:00
Leendő elsős szülői értekezlet
05.20.
PÜNKÖSD – SZÜNET
05.27. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat
 1. 1./ A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
 2. 2./ A könyvtár használata ingyenes.
 3. 3./ A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része
       csak az olvasóteremben használható.
 4. 4./ A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

   

  • Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
  • Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).

    

 5. 5./ A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.
 6. 6./ A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az
      olvasó megállapodása határozza meg.
 7. 7./ Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik
       példányról gondoskodni.
 8. 8./ Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi,
       a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

   

  • A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
  • A könyvtár hétfőtől–péntekig 11.30–11.50 óráig, illetve 13.00–17.00 óráig, időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

    

 9. 9./ A könyvtár a tanítási szünetekben zárva tart.