Szent Korona Általános Iskola

Iskolai könyvtár

áprilisi programok
04.08.
Első tanítási nap
04.08.
Árpád Népe Egyesület bemutatója
04.08.
6.b mérések
04.11.
Költészetnapi megemlékezés
04.12. 12:00
DÖK kirándulás
04.18.
Szaktanácsadói látogatás
04.18 - 19.
Elsősök beiratkozása
04.24. 13:30 - 16:00.
Kerületi 1-2. évfolyamos Fenntarthatósági verseny
04.25.
Szaktanácsadói látogatás
04.25-26-29.
8.a Mérések
04.29. 15:30
Továbbképzés: TEHETSÉGGONDOZÁS
04.30.
Kerületi angol verseny rendezése
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat
Szent Korona Általános Iskola
Szent Korona Általános Iskola

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje:

1./ A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2./ A könyvtár használata ingyenes.

3./ A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része

csak az olvasóteremben használható.

4./ A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

– Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
– Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).

5./ A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.

6./ A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az
olvasó megállapodása határozza meg.

7./ Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik
példányról gondoskodni.

8./ Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi,
a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

– A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
– A könyvtár hétfőtől–péntekig 11.30–11.50 óráig, illetve 13.00–17.00 óráig, időpontban tart nyitva,
ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatár
a.

9./ A könyvtár a tanítási szünetekben zárva tart.