Szent Korona Általános Iskola

Iskolai könyvtár

májusi programok
05.01
MUNKA ÜNNEPE
05.06. 14.00
Nevelőtestületi értekezlet
05.06. 12:00 - 16:00
Budapesti buszos városnézés angol nyelven
05.07-08.
Alsósoknak a Szent István Filharmonikusok koncertje a Hubay iskolában
05.08. 17:00
Alsós szülői értekezletek
05.09.
Felsős szülői értekezletek
05.13. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
05.14.
OSZTÁLYFÉNYKÉPEZÉS
05.15. 17:00
Leendő elsős szülői értekezlet
05.20.
PÜNKÖSD – SZÜNET
05.27. 14:00
Nevelőtestületi értekezlet
Hírlevél
Egyéb
Fenntartó

Észak-Pesti Tankerületi Központ
1165 Budapest Jókai u. 6.
T.: +36 1 795 81 81
eszakpest@kk.gov.hu
Ig.: Kovács Katalin

VEKOP pályázat
VEKOP pályázat
Szent Korona Általános Iskola
Szent Korona Általános Iskola

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje:

1./ A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2./ A könyvtár használata ingyenes.

3./ A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része

csak az olvasóteremben használható.

4./ A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

– Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
– Nem kölcsönözhetők a kézikönyvtárban lévő dokumentumok (Pl. lexikonok, enciklopédiák, szótárak).

5./ A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 3 hét.

6./ A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az
olvasó megállapodása határozza meg.

7./ Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik
példányról gondoskodni.

8./ Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi,
a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

– A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
– A könyvtár hétfőtől–péntekig 11.30–11.50 óráig, illetve 13.00–17.00 óráig, időpontban tart nyitva,
ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatár
a.

9./ A könyvtár a tanítási szünetekben zárva tart.